Aprovació inicial de la modificació puntual número 1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops