Organització

Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització:

https://www.seu-e.cat/ca/web/gratallops/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/cartipas-organitzacio-politica

Ple
Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen en la present legislatura:https://www.seu-e.cat/ca/web/gratallops/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-...
Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització:https://www.seu-e.cat/ca/web/gratallops/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/cartipas-organitzacio-politica
Subscriure a