Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

El principals òrgans d'un ajuntament són:

- el Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys

- i l'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

Fa ara exactament quaranta anys, a Gratallops hi va començar una aventura en la qual ningú no hi creia. Una aventura arriscada on hi varen veure l’oportunitat de sortir d’una situació que havia situat el Priorat com la comarca més pobra de Catalunya.Va ser un moviment que es va anar estenent per la...
Aquestes són totes les persones que han estat escollides democràticament per a representar la ciutadania i el partit al qual pertanyen en la present legislatura:https://www.seu-e.cat/ca/web/gratallops/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-...
Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització:https://www.seu-e.cat/ca/web/gratallops/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/cartipas-organitzacio-politica
Si busqueu feina, podeu inscriure'us en un llistat de borsa de treball a l'Ajuntament de Gratallops i en cas que hi hagi demandes de feina, us ho farem saber.Així mateix, a través del Consell Comarcal, podem donar-vos informació sobre la Borsa de treball que gestionen.Ofertes
Ajuntament de GratallopsDalt, sn43737 GratallopsPriorat (Tarragona) Telèfon: 977 83 92 95Fax: 977 83 94 82 Correu electrònic: aj.gratallops@altanet.org
Subscriure a