Noticies

14/01/2021
El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 39.708,48. Convocatòria de subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, per l’actuació: “Renovació de l’enllumenat públic a Gratallops” (...
16/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 1.013,51 Euros, per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.
16/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 7.162,47 Euros, en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19, convocatòria 2020
16/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 1.507,29 Euros, per al finançament de despeses de millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals. Convocatòria 2020.
16/12/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 4.079,70 Euros, per al finançament d’actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020.
25/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 10.000,00 Euros del Pla d’Acció Municipal (PAM), programa de Sosteniment del lloc de Secretaria-Intervenció, anualitat 2020.
25/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 28.500,00 Euros, corresponents a la subvenció del Pla d’Acció Municipal, programa de Despesa Corrent, anualitat 2020.
16/07/2020
Per acord del Ple, de data 29 de juny de 2020, s'ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte de gestió de serveis públics per a l'explotació del bar-restaurant del Casal Flor de Maig i menjador escolar de Gratallops (Priorat), i simultàniament s'anuncia el...
25/02/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 663,39 Euros, corresponents a la subvenció per a Programes i Activitats Culturals, anualitat 2019
23/12/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 2.682,44 Euros, per al finançament d’actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2019.

Pàgines