Noticies

14/04/2022
El Ple de l’Ajuntament de Gratallops, en sessió extraordinària de data 25 de gener de 2022, ha acordat aprovar inicialment la modificació puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Gratallops, i suspendre, d’acord amb l’article 73.2 del TRLUC, la tramitació de plans urbanístics...
23/03/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 487,05 Euros, corresponents a la subvenció d’Interessos de préstecs, anualitat 2021.
24/02/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 11.260,13 Euros, corresponents a la subvenció de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables - Convocatòria 2021
09/02/2022
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 12.503,56 Euros, corresponents a la subvenció del Pla d’Acció Municipal, programa Inversió, anualitat 2021, per portar a terme l’actuació “Adequació instal·lació elèctrica cafè Flor de Maig”
14/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 28.500,00 Euros, corresponents a la subvenció del Pla d’Acció Municipal, programa de Despesa Corrent, anualitat 2021.
02/12/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 3.598,60 Euros, corresponents a la subvenció Excepcional anualitat 2021 per la Neteja de carrers afectats pel temporal Filomena.
02/12/2021
La Diputació de Tarragona, e-catàleg, anualitat 2021, ha finançat les activitats següents: CIA PA SUCAT AMB OLI , finançament de 2.500,00 Euros CIA PA SUCAT AMB OLI , finançament de 5.000,00 Euros
19/04/2021
S'anuncia el concurs públic del contracte de gestió de serveis públics per a l'explotació del bar-restaurant del Casal Flor de Maig i menjador escolar.
19/01/2021
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Gratallops, una subvenció per import de 670,41 Euros, corresponents a la subvenció d’Interessos de préstecs, anualitat 2020.

Pàgines