ANUNCI del contracte de gestió de serveis públics per a l'explotació de bar-restaurant del Casal Flor de Maig de Gratallops

16/07/2020

ANUNCI del contracte de gestió de serveis públics per a l'explotació de bar-restaurant del Casal Flor de Maig de Gratallops

Per acord del Ple, de data 29 de juny de 2020, s'ha aprovat el plec de clàusules administratives particulars reguladores del contracte de gestió de serveis públics per a l'explotació del bar-restaurant del Casal Flor de Maig i menjador escolar de Gratallops (Priorat), i simultàniament s'anuncia el concurs públic per tramitació ordinària per a la seva adjudicació.